Menghentikan Waktu!

waktu

Satunegeri.com – Ibnu Al Jauzi memberi nasihat agar manusia menyadari kemuliaan waktunya dan harga waktunya, maka ia hendaklah tidak mensia-siakannya walau sebentar kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Hingga ia memprioritaskan yang paling utama dari perkataan dan perbuatan.

Ibnu Al Jauzi juga menyebutkan bahwa sebagian para pendahulu juga tidak mensia-siakan waktu walaupun sebentar.

Disebutkan bahwa Amir bin Abdi Qais, salah satu tabi’in ahli zuhud dan ahli ibadah suatu saat diajak bercakap-cakap oleh seseorang, ”Bercakaplah untuk saya”. Amir bin Abdi Al Qais pun menjawab,”Tolong, hentikan peredaran matahari.” (Shaid Al Khathir, 1/46).

share on:

Leave a Response